หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
         
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขและสังคมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
พัฒนาการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กีฬา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ
  ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและ
  ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พัฒนาการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064