หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
   วัดดอนไชย  (จังหวัด น่าน)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4
ใช้เส้นทางสายเวียงสา-นาน้อย เลี้ยวทางแยกซ้ายมือก่อ
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดดอนไชย
 
ที่ตั้ง : บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
ข้อมูล : วัดดอนไชยเริ่มสร้างครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2217 สมัยพระชินวงศ์เป็นเจ้าอาวาสด้วยบารมีของท่านเป็นพระสหาย(หรือเสี่ยว) กับเจ้าชีวิตนครน่าน พระองค์ท่านทรงเมตตาเป็นประธานการก่อสร้างวิหารหลังนี้ จึงได้เจ้าเมืองอื่นๆ ได้มาช่วยเหลือดังหลักฐาน เช่น เสาไม้กลมบ้างต้น มีชื่อปรากฏปลายเสาว่า “เมืองพร” (อำเภอทุ่งช้างในปัจจุบัน) บางต้นจารึกว่า “เมืองหิน” (อำเภอนาน้อยในปัจจุบัน) จึงปรากฏบันทึกไว้เป็นมรดกของหมู่บ้านสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดระยะเวลาผ่านมา 148 ปี ซึ่งมีพระยาวีระเป็นเจ้าอาวาสจนถึงพระปลัดไชย ในระระเวลาดังกล่าวได้มี พ่อหมื่นแสน สิทธิยศ พ่อพรหมสาร ไชยชุ่มศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะศรัทธาได้พร้อมใจกันบูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2465 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2498 พระครูจักรธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดดอนไชย (เจ้าคณะอำเภอเวียงสาองค์ปัจจุบัน) มีนายแฝง ไชยปัญญา เป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะศรัทธาในหมู่บ้านได้จัดรื้อหลังคา แล้วบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ครั้งที่ 2 แล้วได้ฉลองสมโภช เมื่อปี พ.ศ. 2500 ตามที่ทาราชการได้กำหนดไว้ ให้วัดทั่วราชอาณาจักรได้ก่อสร้างศาสนสถานขึ้นเป็นอนุสรณ์ ของปี กึ่ง 25 ศตวรรษ หรือกึ่ง 5000 วัสสา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 วันที่ 27 มกราคม 2533 ท่านพระครูธรรมจักรธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดดอนไชยและรองคณะอำเภอเวียงสา(ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงสา) มีนายเหรียญ พิเคราะห์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งคณะศรัทธาหมู่บ้านได้พร้อมใจกันจัดทำพิธีรื้อถอนฝาผนังและหลังคาโดยมีพระเดชพระคุณพระสาราธิคุณเจ้าคณะอำเภอเวียงสา(อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสา) ได้มีเมตตามาเป็นประธาน แล้วได้ใช้เวลาบรูณะปฏิสังขรณ์ มาตลอดจนถึงปัจจุบัน มีนายสาย เชียงทิพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ดำเนินการต่อมา โดยมีคณะศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาอุปถัมภ์ช่วยเหลือทุนทรัพย์ซ่อมแซมมาตามลำดับ จนถึงได้ประกอบพิธียกช่องฟ้าขึ้นสู่หลังคาวิหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 นับจากวันทำพิธียกช่อฟ้า ขึ้นสู่หลังคาวิหารจนถึงปัจจุบัน ได้มีคณะสงฆ์ กรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านดอนไชย พุทธศาสนิกชนบ้านใกล้เรือนเคียง และในจังหวัดน่าน ตลอดจนถึงพุทธศานิกชนในต่างจังหวัดก็ได้ร่วมกันสบทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมและการก่อสร้างในการบริจาค การทอดผ้าป่า การทอกกฐินเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมบรรลุผลลุล่วงไปด้วยดี นับว่าเป็นความจำเป็นของทางฝ่ายสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง ดังปรากฏอยู่ในขณะนี้ และต่อมาในวันที่ 6-9 เมษายน 2537 ได้มีการฉลองสมโภชขึ้นอีกรวมระยะเวลาก่อสร้างบูรณะซ่อมแซฒวิหารบ้านดอนไชย ในครั้งนี้เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 895 ท่าน         
 

 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064