หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 


Green City ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน บ.ดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
     จำนวนภาพ : 7  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 239  ท่าน
 


ศูนย์วิปัสสนาสุญญตวิโมก
     จำนวนภาพ : 8  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 819  ท่าน
 


บ้านกะหล๊ก
     จำนวนภาพ : 8  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 730  ท่าน
 


วัดศรีดอนแท่น
     จำนวนภาพ : 4  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 464  ท่าน
 


วัดดอนไชย
     จำนวนภาพ : 4  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 496  ท่าน
 


ถ้ำจำหิน ตำบลปงสนุก
     จำนวนภาพ : 8  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 401  ท่าน
 


อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
     จำนวนภาพ : 8  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 539  ท่าน
 


โรงเรียนเทศบาล หนองนก (สังกัด ทต.กลางเวียง) /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแท่น(หนองนก) /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดตำบลปงสนุก
     จำนวนภาพ : 9  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 1166  ท่าน
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924