หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาววณิชยา ยิ่งสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวจรินทร์ทิพย์ ขันทะสอน
นักพัฒนาฃุมชนชำนาญการ
นางวัชรภรณ์ อะทะยศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพิชญานาถ คำมอญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสิริภัสสร ยาใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ตำแหน่งว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าสิบเอก สุดเขต สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมาเนตร์ ยิ่งยอด
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสิทธิศักดิ์ ทะยศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชลิตตา ปัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวยลดา สุภาคง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจพร แนวหน่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวราสิทธิ์ นันทะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกราช หมุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูวนัย จันทร์หอมไกล
พนักงานขับรถยนต์
นายมงคล จิ๋วปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัชชานนท์ เวียงนิล
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานภารโรง)
นายพิทักษ์ มินทะนา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
นายวิเชียร เสนาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
นายภิญโญ นวลทา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม)
-
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร)
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064