หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
 


นางกัลยา ป้องแก้ว
ครู คศ.2 รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง


นางรัตติยา สุยาอินทร์
ครู คศ.1


นางรัตนาภรณ์ จราฤทธิ
ครู คศ.1
 
 


นางขวัญใจ ตาขันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพ็ญศรี คงทน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064