หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ข้าราชการ
 


นางกัลยา ป้องแก้ว
ครู คศ.2 รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง


นางรัตติยา สุยาอินทร์
ครู คศ.1


นางรัตนาภรณ์ จราฤทธิ
ครู คศ.1
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นางขวัญใจ ตาขันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพ็ญศรี คงทน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064