หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล
 
 


นางกรองกาญจณ์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 


นางรัชนี ลำน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุธิดา พันธ์พานิช
ครูชำนาญการ


นางธัญญารัตน์ เดชอำนาจธรรม
ครูชำนาญการ
 
 


นางศรุตา โยธา
ครู คศ.1
 
 


นายภานุศร กติยา
ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)


นางสาวกิตติ์ธัญญา ปัญญานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชนุ ปัญญาอินทร์
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064