หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
โรงเรียนเทศบาลฯ
 


นางกรองกาญจณ์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ข้าราชการ
 


นางรัชนี ลำน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุธิดา พันธ์พานิช
ครูชำนาญการ


นางธัญญารัตน์ เดชอำนาจธรรม
ครูชำนาญการ


นางศรุตา โยธา
ครูชำนาญการ
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นายภานุศร กติยา
ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)


นางสาวกิตติ์ธัญญา ปัญญานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


.
 
พนักงานทั่วไป
 


นายชนุ ปัญญาอินทร์
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064