หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล
 
 


นางกรองกาญจณ์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 


นางรัชนี ลำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุธิดา พันธ์พานิช
ครู ชำนาญการ


นางธัญญารัตน์ เดชอำนาจธรรม
ครู คศ.1
 
 


นางศรุตา โยธา
ครู คศ.1
 
 


นายภานุศร กติยา
ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)


นางสาวกิตติ์ธัญญา ปัญญานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชนุ ปัญญาอินทร์
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924