หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 


จ่าเอกปริญญา แจ่มเที่ยงตรง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 


จ่าเอกปริญญา แจ่มเที่ยงตรง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายวราสิทธิ์ นันทะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 


นายมงคล จิ๋วปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
 
 


นายพิทักษ์ มินทะนา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)


นายวิเชียร เสนาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ)
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064