หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา
 


นางนพรัตน์ กลายเพท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
 


นางกนกธัญ รัตนอุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
 


นางรัชฏาพร เสือบาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางอรพิณ อิ่นอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 


นายวีระชัย ปัญทะอินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 


นายอินทอง วงศ์ศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนและโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064