หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
กองการศึกษา
 


นางนพรัตน์ กลายเพท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
ฝ่ายบริหารกองการศึกษา
 


นางกนกธัญ รัตนอุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
ข้าราชการ
 


นางรัชฏาพร เสือบาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางอรพิณ อิ่นอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นายวีระชัย ปัญทะอินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางสาวเอมวิกา สายทอง
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนและโครงการ)


นายกวินวัชร์ ไชยพิญยกุล
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานธุรการ)


นายกริชชัย ลาดทะนุ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน)
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064