หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางระเบียบ ไทยเอียด
ปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง


นายเอกรันดร์ กันทะชัยวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิกุล อุดคำเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวยุพเรศ สุยา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณัฐพล สุโนธร
ผู้อำนวยการกองช่าง


.


นางกรองกาญจน์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)