หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางระเบียบ ไทยเอียด
ปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง
087-184-3574
โทร : 054718064 ต่อ 21


นายเอกรันดร์ กันทะชัยวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง
โทร : 054718064 ต่อ 22
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 054718064 ต่อ 23


นางสาวยุพเรศ สุยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054718064 ต่อ 24


นายณัฐพล สุโนธร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054718064 ต่อ 25


.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 054718064 ต่อ 26


นางกรองกาญจน์ ศุภวาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก)
โทร : 081-2838097