หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง
ขั้นนตอนการยื่นบขออนุญาตจัดตั้งงสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร
ขั้นตอนการยื่นยขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือปฏิบัติงานของกองการศึกษา
คู่มือประชาชน
 
  (1)  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064