หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (รูปแบบใหม่) โดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า  
 

การอบรมหลักสูตร "การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาท้องถิ่น(รูปแบบใหม่) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560-2561" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายโดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า นักวิชาการท้องถิ่นอิสระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 08.50 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

ผู้เข้าชม 1526 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924