หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

เทศบัญญัติ
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 

เทศบาลตำบลกลางเวียง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 16.31 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 14.26 น. โดย คุณ จ่าสิบเอกธนาโชค ภัทรภิญโญ

ผู้เข้าชม 248 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064