หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

เทศบัญญัติ
 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 11.55 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

ผู้เข้าชม 88 ท่าน