หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการในการพัฒนาขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงาน (พ.ศ. 2565)(ต่อ) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการในการพัฒนาขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงาน (พ.ศ. 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
สรุปผลการดาเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064