หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการดาเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064