หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดาเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064