หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064