หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [ 16 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 16 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 178  
 
ประกาศ การใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 116  
 
ข้อบัญบัญติอการบริหารส่วนตำบลกลางเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2546 [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 46  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 76  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2555 [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 70  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 9 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 56  
 
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 76  
 
   1     (2)  
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924