หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการและการลา ของพนักงานสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง พ.ศ. 2560 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 150  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 177  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 264  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 109  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 103  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 333  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 108  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064