หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการและการลา ของพนักงานสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง พ.ศ. 2560 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 94  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 172  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 243  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924