หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 187  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 179  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 191  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 183  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 194  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 181  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 171  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 167  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 159  
 
พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 207  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 213  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 224  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 217  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 221  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 203  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064