หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)