หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)