หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการพัฒนาการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน (ITA) ให้ดีขึ้น [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ระหว่าง ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
สนามกีฬาโรงเรียนสา [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ลานกีฬาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ลานกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านก๊อต หมุ่ที่ 2 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านปงสนุก หมู่ที่ 1 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 15 ต.กลางเวียนง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านดอนไชย หมุ่ที่ 13 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 12 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านใหม่ดินแดน หมู่ที่ 11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ลานกีฬาและสนามกีฬา บ้านหนองนก หมู่ที่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2