หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)