หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2560 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบกลางเวียง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561-2563 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบกลางเวียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)