หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 28 ก.ค. 2558 จ.กรุงเทพมหานคร) โครงการนำเสนอการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำเอกสารการประเมินเทศบาลด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 79  
 
(ฝ่ายสาธารณสุข 25 - 27 พ.ค. 2558 จ.นนทบุรี) โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล รุ่นที่ 2 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 109  
 
(สป.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 26 - 27 เม.ย. 2558 จ.ปทุมธานี) โครงการเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวคิดและเกณฑ์ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 83  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 ก.ย. 2558 จ.พะเยา) โครงการศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลหน่องหล่ม [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 135  
 
(ฝ่ายสาธารณสุข 27 - 28 สิ.ค.2558 จ.เชียงใหม่) โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 94  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 13 สิ.ค. 2558 จ.น่าน) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินปฏิบัติการ EMS ด้วยระบบจ่ายตรง [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 92  
 
(ฝ่ายสารณสุข 28 ก.ค. 2558 จ.น่าน) โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 81  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 21 - 26 พ.ค. 2557 จ.เชียงราย) โครงการเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนแบบเร่งด่วน RECAP [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 85  
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064