หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 ก.ย. 2558 จ.พะเยา) โครงการศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลหน่องหล่ม [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 104  
 
(ฝ่ายสาธารณสุข 27 - 28 สิ.ค.2558 จ.เชียงใหม่) โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 67  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 13 สิ.ค. 2558 จ.น่าน) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินปฏิบัติการ EMS ด้วยระบบจ่ายตรง [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 71  
 
(ฝ่ายสารณสุข 28 ก.ค. 2558 จ.น่าน) โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 21 - 26 พ.ค. 2557 จ.เชียงราย) โครงการเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนแบบเร่งด่วน RECAP [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 60  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 พ.ค. 2558 จ.น่าน) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 69  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 26 - 30 เม.ย. 2558 จ.ปทุมธานี) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองต้นแบบวิ่งแวดล้อมสู่สังคมสีเขียว [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 54  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4-6 เม.ย. 2558 จ.เพชรบุรี) โครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (ว่าที่) ศูนย์การจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ครั้งที่ 2 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
   1      2      3      4     (5)     6   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924