หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
(สป.ฝ่ายอำนวยการ 26 พ.ค.2558 จ.น่าน) รายงานผลการประชุม [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
(สป.งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ 3-28 สิ.ค. 2558 จ.ปทุมธานี) โครงการอบรมหลักสูตร บุคลากร รุ่นที่ 45 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 52  
 
(สป.ฝ่ายอำนวยการ 1 ก.ค. 2558 จ.น่าน) โครงการด้านงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 76  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 มี.ค. 2558 จ.เชียงใหม่) โครงการเชิงปฏิบัติการโปรแกรมกองทุนหลักประกันสถขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 67  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 19 ตุ.ค. 2558 จ.เชียงใหม่) โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกจ่ายเงินและติดตามผล [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 51  
 
(สป.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 28 ก.ค. 2558 จ.กรุงเทพมหานคร) โครงการนำเสนอการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำเอกสารการประเมินเทศบาลด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 62  
 
(ฝ่ายสาธารณสุข 25 - 27 พ.ค. 2558 จ.นนทบุรี) โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล รุ่นที่ 2 [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 90  
 
(สป.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 26 - 27 เม.ย. 2558 จ.ปทุมธานี) โครงการเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวคิดและเกณฑ์ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 65  
 
   1      2      3     (4)     5      6   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924