หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลระบบแท่ง [ 11 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 261  
 
พรบ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 11 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 194  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล(ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่) [ 11 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 251  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 164  
 
ว 4 สมรรถนะพนักงานครูเทศบาล [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 303  
 
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 95  
 
หนังสือ ว 692 การประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 402  
 
พจนานุกรมประจำสายงาน [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 148  
 
   1      2     (3)     4      5      6      7   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064