หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับปรับปรุง) [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แนวทางการปฏิรูปเทศบาล [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562(ใช้บังคับ วันที่ 23พฤศจิกายน 2562) [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการแผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยน เพื่อเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ปปช.น่าน ๓๖๐ องศา หัวข้อ ภาวะซึมเศร้า โรคฮิตหรือคิดไปเอง [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การจัดการขยะนโยบายมาตการแผนแม่บทและโครงการจังหวัดสะอาด [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064