หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึงเดือน ธ.ค. 62 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึงเดือน ธ.ค. 62 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)