หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำฝ่ายอำนวยการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เม.ย. 2565 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เม.ย. 2565 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๔ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เม.ย. 2565 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2565 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2565 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เม.ย. 2565 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  17 ก.พ. 2565 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองนก หมู่ที่ ๘ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  17 ก.พ. 2565 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  17 ก.พ. 2565 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก  22 ธ.ค. 2564 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธ.ค. 2564 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 13 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  9 ธ.ค. 2564 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก  8 ธ.ค. 2564 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 บ้านหนองนก ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลกลางเวียง กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  7 ธ.ค. 2564 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 บ้านหนองนก ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 55 เมตร เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  16 พ.ย. 2564 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก  16 พ.ย. 2564 107
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064