หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่นที่ (Mobile Unit)   9 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   4 ก.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการมช้จ่ายเงินรวม   28 มิ.ย. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย ระเบียบข้อปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   28 มิ.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   28 มิ.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   28 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562   28 มิ.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีของเทศบาลตำบลกลางเวียง   27 มิ.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   27 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันหยุดราชการประจำปี   27 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งความคืบหน้าการขออนุญาตก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ทางหลวง   27 มิ.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผังขันตอนและจำนวนวัน กรมส่งเสริมการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือภัยพิบัติของจังหวัดน่าน   27 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๒   18 มี.ค. 2562 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลกลางเวียง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จ้างเหมาบริการสอนภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก)   18 มี.ค. 2562 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3   8 มี.ค. 2562 173
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924