หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนังงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนังงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลกลางเวียง  11 ต.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  28 ก.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชนในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565   28 ก.ย. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข  20 ก.ย. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  23 ส.ค. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน  23 ส.ค. 2564 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ  5 ส.ค. 2564 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 อัตรา  5 ส.ค. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  2 ส.ค. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  2 ก.ค. 2564 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  23 มิ.ย. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564  14 มิ.ย. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสา พร้อมคณะ ได้มอบของ เพื่อแสดงความยินดีแก่นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง  4 มิ.ย. 2564 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะลูกจ้างตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้กับเทศบาลตำบลกลางเวียง รับมอบโดยท่านกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง  4 มิ.ย. 2564 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  4 มิ.ย. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  4 มิ.ย. 2564 114
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064