หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565  10 พ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2565  25 เม.ย. 2565 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   24 เมษายน วันเทศบาล  24 เม.ย. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกลางเวียง งดเก็บขยะในช่วงเทศกาลสงกรานต์  12 เม.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การใช้เว็บไซต์เทศบาลตำบลกลางเวียง ด้วยบริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จะทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษา server ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 มีผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว เว็บไซต์ของทางเทศบาลตำบลกลางเวียง จะไม่สามารถใช้งานได้   11 เม.ย. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2565  17 มี.ค. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2565  17 มี.ค. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการขายทอตลาด บ้านพักข้าราชการเป็นที่ราชพัสดุ ลำดับที่ นน.๔๕๔, นน.๔๕๕, นน.๔๕๖ จำนวน ๓ หลัง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  14 มี.ค. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย  10 มี.ค. 2565 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  7 มี.ค. 2565 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2565  7 มี.ค. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การขาดทอดตลาด บ้านพักข้าราชการเป็นที่ราชพัสดุ ลำดับที่ นน.๔๕๔, นน.๔๕๕, นน.๔๕๖ จำนวน ๓ หลัง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  24 ก.พ. 2565 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  24 ก.พ. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดน่าน  18 ก.พ. 2565 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  18 ก.พ. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ... และร่างประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  15 ก.พ. 2565 105
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064