หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี   ภายในปี 2562”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง   25 เม.ย. 2559 300
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อประปาบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง   21 เม.ย. 2559 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปลอยภัยสร้างวินัยจราจร   7 เม.ย. 2559 371
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลกลางเวียงขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559   1 เม.ย. 2559 262
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง   22 มี.ค. 2559 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สายบ้านนายส่วน คำถา หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง   18 มี.ค. 2559 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ว่าการอำเภอเวียงสา หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง   17 มี.ค. 2559 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลกลางเวียง   11 มี.ค. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลกลางเวียง   10 มี.ค. 2559 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก)   10 มี.ค. 2559 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลกลางเวียงขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสังกัดศูนย์ปงสนุก วันที่ 12 มี.ค.59   9 มี.ค. 2559 377
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนน ค.ศ.ล. และขยายไหล่ทาง สายเลียบคันกั้นน้ำสา หมู่ที่ 5 และโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลกลางเวียง   23 ก.พ. 2559 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง   16 ก.พ. 2559 305
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียก การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2559   16 ก.พ. 2559 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านนายสัมพันธ์ กองเขียว หมู่ที่ 3 ตำบลกลางเวียง   16 ก.พ. 2559 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง    12 ก.พ. 2559 88
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16      17   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-690-924