หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
<<
>>
X
ดาวน์โหลดตารางการเรียนการสอน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ "บานชื่น วิทยาลัย"  
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกลางเวียง นำโดย นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ (บานชื่น วิทยาลัย) สังกัดเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา เป็นประธานในพิธี การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของผู้สูงอายุ การขับซอ การจัดเวทีเสวนา การแข่งขันกีฬา ของผู้สูงอายุ ทางคณะผู้บริหารและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลได้มองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในพื้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิเช่น โรงพยาบาลเวียงสา รพสต.ปงสนุก กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เกษตรอำเภอ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ล่าสุด มีผู้สูงอายุ สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นนักเรียน จำนวน 148 คน สำหรับรายละเอียดต่างๆมีดังนี้....
คำขวัญโรงเรียน “สูงวัยอย่างสง่า ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม”
วิสัยทัศน์ “เรียนรู้ ปฏิบัติตน สู่ชีวีมีสุข
สีประจำโรงเรียน ชมพู –เขียว
ความหมายของสีประจำโรงเรียน สีชมพู คือความสดชื่น สดใส
สีเขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข


ผู้ดำเนินการผลักดันให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกลางเวียง, นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา, นายสมชาย ศิริมาตย์ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา, ผู้อำนวยการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเวียงสา, ดต.อินแต่ง นวลทา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลกลางเวียง
โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานย่อยทุกหน่วยในเทศบาลตำบลกลางเวียง /โรงพยาบาลเวียงสา/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา /กศน.อำเภอเวียงสา /พระสมุห์สมาน กิจจฺสาโร /พระครูธวัช นันทกิตติ์/พระมหาระพีพงษ์ ณานวังโส /ประธานผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน
นักเรียนเป็นผู้สูงอายุ จาก 15 หมู่บ้านในตำบลกลางเวียง สมัครเข้าเรียนโดยสมัครใจ รุ่นที่ 1 จำนวน 148 คน นักเรียนอายุน้อยที่สุด 60 ปี / นักเรียนอายุมากที่สุด 91 ปี นักเรียนทุกคนห่อข้าวมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตลอดการเรียนก่ารสอน
ครูผู้สอน เป็นบุคลากร ข้าราชการบำนาญ /ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้น/เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวียงสา/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกลางเวียง/ครู กศน.อำเภอเวียงสา/พระสมุห์สมาน กิจจฺสาโร /พระครูธวัช นันทกิตติ์/พระมหาระพีพงษ์ ณานวังโส สอนแบบจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน
จัดการเรียนการสอน ณ วัดศรีดอนแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา


รายละเอียดวิชาการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559
จำนวน 16 สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 – 7 เมษายน 2559)
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 12. 00 น. การเรียนการสอน ตามตารางหลักสูตร
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16. 00 น. กิจกรรมกลุ่ม ตามที่ชมรมผู้สูงอายุจัดเตรียม
การแบ่งห้องเรียน 2 ห้องเรียน
- กลุ่มที่ 1 นักเรียนหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,9
- กลุ่มที่ 2 นักเรียนหมู่ที่ 11,12,14,15

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 10.58 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

ผู้เข้าชม 3395 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064