หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการอาหารปลอดภัยในเทศบาลตำบลกลางเวียง  
 

โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้มีการจัดอบรบพัฒนาศักยภาพ และทำความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง ให้มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร อาหาร และสถานที่ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ สารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่อมาในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 – 11 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลกลางเวียง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินเบื้องต้นในการจัดระเบียบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในสถานประกอบประเภทอาหาร  และตรวจสอบสารปนเปื้อนร้านอาหารและแผงลอยร้านเกี๋ยวเตี๋ยว เขียงหมู เขียงเนื้อ ของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ซึ่งจะมีการตรวจอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 3 เดือน
และล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางเวียง  นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และสรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหาร ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2558 เวลา 15.26 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

ผู้เข้าชม 605 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064