หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
การตรวจประเมินจัดระเบียบความสะอาด การบริการสาธารณะ โรงเรียน หอประชุม วัดและสถานที่ราชการ  
 

วันที่ 20 กรกฎาาคม 2558 เทศบาลตำบลกลางเวียงดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินจัดระเบียบความสะอาด การบริการสาธารณะ โรงเรียน หอประชุม วัดและสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลบาลตำบลกลางเวียง  ตามนโยบายของอำเภอเวียงสา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริการที่ จึงจำเป็นต้องเน้นด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงต้องมีการจัดระเบียบ เทศบาลตำบลกลางเวียงจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินจัดระเบียบ ความสะอาดบริการสาธารณะ โรงเรียน หอประชุม วัด สถานที่ราชการ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มี่ความสะอาดเป็นระเบียบของพื้นที่สาธารณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2558 เวลา 13.24 น. โดย คุณ เสนาะ ล้อมน้ำ

ผู้เข้าชม 361 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064