หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ (กาดจ้องขาวถนนเจ้าฟ้า)  
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์  (กาดจ้องขาวถนนเจ้าฟ้า) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ของคนในชุมชน โดยเน้นการจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย ทั้งผัก ผลไม้ อาหาร  โดยการนำของนายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีต่างๆ ให้เกิดเป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ของตำบลกลางเวียง และผลักดันให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวิถีที่สำคัญของตำบลกลางเวียงในอนาคต โดยใช้สัญลักษณ์จ้องขาว (ร่มขาว) เป็นตัวแทนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณสองข้างทางถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลกลางเวียง   เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภค โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลเวียงสา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสา กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานหน้าหอประชุมบ้านหนอง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 13.32 น. โดย คุณ จ่าสิบเอกธนาโชค ภัทรภิญโญ

ผู้เข้าชม 165 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064