หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
การขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัย ทต.กลางเวียง – ทต.เวียงสา ชุมชนปลอดภัย ระดับสากล (ISCCC)  
 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน Mr.Guldblanf Skjonber ประธาน International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) / นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะรับรองชุมชนปลอดภัยระดับ/นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา/นายขัยเดช ฝายนันชัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน/ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน /นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง/นายวิโรจน์ หว้่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน งานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลเวียงสา และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย เทศบาลตำบลกลางเวียง / เทศบาลตำบลเวียงสา ชุมชนปลอดภัย ระดับสากล (ISCCC) และคณะจากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ จ่าสิบเอกธนาโชค ภัทรภิญโญ

ผู้เข้าชม 162 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064