หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
วันที่ 24 ธ.ค.64 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 24 ธ.ค.64
โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย ฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้  สื่อที่หลากหลาย และได้รับเกียรติจาก นายทวีป  ปัญญาอินทร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 15.48 น. โดย คุณ นิศากร วิชา

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064