หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
ร่างขอบเขตงาน (Term of Referece: TOR) โครงการก่อสร้างตู้ยามเเละปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของการกู้ชีพกู้ภัยเเละงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
 

ร่างขอบเขตงาน (Term of Referece: TOR) โครงการก่อสร้างตู้ยามเเละปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของการกู้ชีพกู้ภัยเเละงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 14.14 น. โดย คุณ นิศากร วิชา

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064