หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
........................
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
ลงพื้นที่มอบสิ่งของและมอบเงินช่วยเหลือบ้านไฟไหม้  
 

เทศบาลตำบลกลางเวียง งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  /ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจ.น่าน / บ้านพักเด็กและครอบครัว / ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.น่าน ..ลงพื้นที่มอบสิ่งของและมอบเงินช่วยเหลือ บ้านไฟไหม้ คุณสมพงษ์  สุโนธร

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10.49 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064