หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด ได้จัดโครงการสุขาภิบาลร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ การปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและประชาชนได้รับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 10.55 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064