หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกลางเวียงนำโดยนายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ราษฎรจิตอาสา ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายพาสกร พอใจ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนในการรักษาความสะอาดร่วมกันในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง ระหว่างภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ ภาคเอกชน เเละภาคประชาชน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดน่านไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งต่อยอด เเละให้จังหวัดน่านเป็นเมืองสะอาดทั้งจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง สถานีตำรวจภูธรเวียงสา  โรงเรียนสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ภาคีเครืออข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เเละราษฎรจิตอาสาในเขตตำบลกลางเวียง เเละตำบลปงสนุก รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งในกิจกรรมได้ร่วมกันเก็บขยะสองข้างทางจำนวน 7 สาย ระยะทาง 15 กิโลเมตร ปริมาณขยะรวม 173 ตัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เวลา 10.23 น. โดย คุณ นิศากร วิชา

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064