หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านภูเพียง หมู่ที่ 6 และโครงการควบคุมหนอนพยาธิ บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยการนำของนายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านภูเพียง หมู่ที่ 6 และโครงการควบคุมหนอนพยาธิ บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลกลางเวียง เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 10.47 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064