หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำสา บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันนี้ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยนายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน พนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง ภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจิตอาสาตำบลกลางเวียงและตำบลปงสนุก รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ร่วมพิธีเปิดงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำสา ซึ้งเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นอุปโภค บริโภค ชะลอการไหลของน้ำช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่งและใช้ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดปี และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ เป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสามัคคีให้กับประชาชนโดยมีนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤติยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 13.33 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064