หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหารสาธารณสุข จัดโครงการขยายเครือข่ายคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

มื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกลางเวียง ฝ่ายบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการขยายเครือข่ายคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอีกทั้งได้ร่วมกันจัดทำมาตรการของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อขยายหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งในกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางเวียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 10.34 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064