หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการถนนสะอาด เมืองน่าน ปราศจากขยะ เทศบาลตำบลกลางเวียง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยนายมนัส  หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน พนักงาน  ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ โดยมีนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์  กฤติยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยนายพัสกร พอใจ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน นางกิติยาภรณ์ ทองหลิ้ม ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ “การขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลตำบลกลางเวียงสะอาดปราศจากขยะ ระหว่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกลางเวียงและตำบลปงสนุก 19 หมู่บ้าน และร่วมกันจัดเก็บขยะ สองข้างทางถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกลางเวียง บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 7 สาย  รวมระยะทาง  33.4 กิโลเมตร   ปริมาณขยะที่เก็บได้  698  กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 08.29 น. โดย คุณพัชรี ฤทธาพรม

ผู้เข้าชม 339 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/34

ลำดับภาพที่ 2/34

ลำดับภาพที่ 3/34

ลำดับภาพที่ 4/34

ลำดับภาพที่ 5/34

ลำดับภาพที่ 6/34

ลำดับภาพที่ 7/34

ลำดับภาพที่ 8/34

ลำดับภาพที่ 9/34

ลำดับภาพที่ 10/34

ลำดับภาพที่ 11/34

ลำดับภาพที่ 12/34

ลำดับภาพที่ 13/34

ลำดับภาพที่ 14/34

ลำดับภาพที่ 15/34

ลำดับภาพที่ 16/34

ลำดับภาพที่ 17/34

ลำดับภาพที่ 18/34

ลำดับภาพที่ 19/34

ลำดับภาพที่ 20/34

ลำดับภาพที่ 21/34

ลำดับภาพที่ 22/34

ลำดับภาพที่ 23/34

ลำดับภาพที่ 24/34

ลำดับภาพที่ 25/34

ลำดับภาพที่ 26/34

ลำดับภาพที่ 27/34

ลำดับภาพที่ 28/34

ลำดับภาพที่ 29/34

ลำดับภาพที่ 30/34

ลำดับภาพที่ 31/34

ลำดับภาพที่ 32/34

ลำดับภาพที่ 33/34

ลำดับภาพที่ 34/34
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064