หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 

 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
 

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกลางเวียง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และปัจจุบัน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง ได้ตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคคลและสาธารณะ จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ ชุติมา เมฆบังวัน

ผู้เข้าชม 121 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064