หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
 

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกลางเวียง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และปัจจุบัน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกลางเวียง ได้ตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคคลและสาธารณะ จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ ชุติมา เมฆบังวัน

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player