หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำตลาดนัดคลองถม อ.เวียงสา ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 10
 


 
งานนิติกรร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขฯ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
กองช่างดำเนินการซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
กองการศึกษา รับมอบป้ายชมรมพุทธศาสตร์ ในการดำเนินการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ขึ้น ณ เทศบาลตำบลกลางเวียง [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) คณะครูประชุมร่วมหารือแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 15
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตรวจมาตรฐานการให้บริการ และการให้คำแนะนำ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ห้างโลตัสเวียงสา [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
กองช่างดำเนินการซ่อมเเซมระบบสูบน้ำประปา หมู่ ๑ บ้านสถาน ต.กลางเวียง [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 14
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓ [ 14 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 32
 


 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย)ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปงสนุก จำนวน 3 ราย [ 14 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
จัดตั้งด้านชุมชนตำบลกลางเวียง เเละด่านชุมชนตำบลปงสนุก เพื่อป้องกันเเก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 14 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 17
 


 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับผู้ประกอบการและประเมินผลตามมาตรการด้านอนามัยวิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ [ 14 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 30
 


 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสด รพ.สต.ปงสนุก เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19 [ 23 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 56
 
 
     


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 [ 30 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 58
 


 
โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 67
 
 
     


 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาได้เข้ามานิเทศงานด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 20 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 50
 


 
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม big cleaning day [ 12 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง [ 10 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 79
 


 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำสา บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 10 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 159
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064