หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โรงเรียนผู้สูงอายุ (บานชื่นวิทยาลัย) ได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตร ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี [ 29 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 4
 


 
โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ได้ดำเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 28 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๗ กันยายน (Thai Natuonl Flag Day ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 7
 


 
ประชุมเพื่อนำข้อมูลเสนอตามแบบขอขึ้นทะเบียนมรดกชาติและมรดกจังหวัด [ 27 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
นางสาวชาคริยา บุผาคำ เลขานายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดด้วยยางยืด ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน [ 22 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 4
 


 
นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 [ 21 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลกลางเวียง เเละตำบลปงสนุก [ 21 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 3
 


 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเเละพนักงานเทศบาล ประเดือน กันยายน 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
กิจกรรม Big Cleaning Day [ 20 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 10
 


 
นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ได้หารือร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอเวียงสา เพื่อขอขยายแนวเขตไฟฟ้า ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เข้าร่วมปรึกษาหารือในโอกาสนี้ด้วย [ 20 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 5
 
 
     


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางเวียง ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงลาย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ [ 20 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 2
 


 
นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง และนักเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย จัดทำบายศรีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสที่ นายบรรหาร ศิลาเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จะเกษียณอายุราชการ [ 15 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
นายจรัญ เฉยเมล์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอำเภอเวียงสา,โรงพยาบาลเวียงสา,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา,ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย และอาสาสมัครสาธารณาสุข หมู่ 13 ซึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเวียงสา ให้เข้าร่วมตรวจสอบ และแก้ไข [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 11
 


 
นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เข้าร่วมประชุมการนำเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย ปี พ.ศ.2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 17
 


 
นางสาวกริชสุพร ไชยเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นายเทวิน เขียวดี ผู้แทนภาคประชาคมตำบลกลางเวียง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 - 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
ทต.กลางเวียง เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท [ 11 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 14
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ข้อเข่าเสื่อม)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านกลางเวียง หมู่ 3 ต.กลางเวียง [ 9 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 13
 


 
นายสงวน เสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นสำรวจความเสียหายน้ำท่วม และท่อระบายน้ำพังทลาย ตำบลปงสนุก [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
กองช่างลงพื้นที่บริการสาธารณะ [ 8 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 10
 


 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลกลางเวียง ได้ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกลางเวียง [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ครั้งที่ 2/2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 10
 


 
นายสุทธิพงษ์ รินทร์อิน หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมงานป้องกันฯร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการปิดท่อระบายน้ำบ้านดอนแก้วม.3 เนื่องจากแม่น้ำสามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูง [ 7 ก.ย. 2566 ]  
อ่าน: 11
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064