หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนร้านวิชิด เหล็กดัด บ้านบุญยืน ม.4 [ 29 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 


 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลาดนัดคลองถม ตามมาตราการกรมอนามัย ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 [ 10 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 24
 
 
     


 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กิจกรรมการตรวจหาสารเคมีในกระแสเลือด บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 [ 29 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 75
 


 
เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยการอำนวยการของนายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางระเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เเละงานนิติกร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต [ 28 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 41
 
 
     


 
นายกเทศมนตรี นายสงวน เสนา รองนายกเทศมนตรี นางนะเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาล นายวิกุล อุดคำเที่ยง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสาธารณสุข ทีมทำลายเชื้อของเทศบาล ออกปฎิบัติการทำลายเชื้อสถานที่ปรากฎตามทามไลน์ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โรงเรียนไท [ 27 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 66
 


 
ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดสดแม่คำมี (บ้านหนองนก ม.8 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 27 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 63
 
 
     


 
นายกเทศมนตรี ผู้นำชุมชน อสม.และทีมงานออกปฎิบัติการทำลายเชื้อสถานที่ปรากฎตามทามไลน์ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(เชื่อมโยงกับพื้นที่ตำบลขึ่ง) [ 26 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 61
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และทีมควบคุมโรคฯ ปฎิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ร่วมสนับสนุนทีมทำลายเชื้อฯ เทศบาลตำบลขึ่ง ณ บ้านงิ้วงาม หมู่ 2 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ 25 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 79
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ร่วมด้วย นางระเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาล นางสาววณิชยา ยิ่งสี หัวหน้าฝ่ายอำนวย และงานพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ และร่วมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำ [ 2 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 41
 


 
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กิจกรรมจัดทำหลุมขยะอินทรีย์) ในพี้นที่ตำบลปงสนุก จำนวน 4 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางประเภทเศษอาหาร และสารอินทรีย์ [ 19 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง และงานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนในการส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดในโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 [ 19 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 31
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมของเสียอันตราย [ 18 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 31
 
 
     


 
งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมให้ความช่วยเหลือกับ นางสุพรรณ สินใจ หมู่ที่ 3 ต.ปงสนุก [ 18 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 24
 


 
กิจกรรม ปลูกดอกไม้ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง ล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่คำมี (บ้านหนองนก) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 48
 
 
     


 
เทศบาลตำบลกลางเวียง ท้องถิ่นอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา กำนันตำบลกลางเวียง ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานจัดตั้งสถานที่กักตัว แก่คณะจากจังหวัดน่าน [ 5 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 69
 


 
ลงพื้นที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ณ บ้านผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตพื้นที่ ม.9 บ้านหนอง ตำบลกลางเวียง อ.เวียงส [ 2 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 58
 
 
     


 
โครงการตวบคุมโรคหนอนพยาธิ บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 12 ต.กลางเวียง [ 1 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 61
 


 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ต.กลางเวียง [ 31 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 56
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของประชาชน ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 62
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานนิติกร ร่วมกันตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากชุมชนว่ามีผู้นำขยะมาลักลอบทิ้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลเวียงสา ทั้งสองฝั่งถนน [ 29 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 43
 
 
     


 
ครงการฝึกอบรมอาชีพฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 สาขา ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้ในการเกษตร ของ บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง [ 28 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 44
 


 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านไชยสถาน ม.1 ตำบลกลางเวียง ได้พัฒนาโรงเรียนบ้านไชยสถาน เพื่อรองรับสถานที่กักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ของตำบลกลางเวียง [ 27 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อให้สภาพเเวดล้อมบริเวณสำนักงาน [ 21 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 72
 


 
เทศบาลตำบลกลางเวียง ทำการพ่นสารเคมีด้วยเครื่องพ่น ulv โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 20 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 65
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064