หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 


นายเผชิญ วรรณาลัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง
 


นายประจวบ อุปนันท์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง


นางสาวปาริชาติ ยาน้อย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง
 
 


นายศรัญยู จันทร์ต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายวิเศษ ปะละวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายผ่าน กองสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญแต่ง เสนาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางจุไรรัตน์ ย้อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมาน ทิพย์สกุลปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางแก้วกมลรักษ์ รัตนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายดนัย อินจีน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสกุล อุ่นเรือน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064