หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 


นายสมาน ทิพย์สกุลปัญญา
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง
 


นายเผชิญ วรรณาลัย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง


นางจุไรรัตน์ ย้อยกระโทก
เลาขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง
 
 


นายสมศักดิ์ ทิพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญแต่ง เสนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประทวน แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายทัน ยอดรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายกิตติกร กุมมาละ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายบุญรพ พิเคราะห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางแก้วกมลรักษ์ รัตนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064