หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล กลางเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ(บานชื่นวิทยาลัย) สังกัดเทศบาลตำบลกลางเวียง เปิดรับสมัคร [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒน [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เเละอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุค [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกดำเนินงานตามโครงการขุดลอกแ [ 4 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 87 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบจ่า [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำ [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากล [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง การสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการตามโครงการขุดลอ [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 88 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 114 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 85 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 94 
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 114 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศ [ 27 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 75 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถังพักน [ 21 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 85 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมศาลาป่าส [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 90 
ประกาศ เทศบาลตำบลกลางเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมหลังคาหน [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 99 
 
 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมาย ส.ป.ก.) [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 570  
ข้อมูล สยจ.ทั่วประเทศ [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 506  
ยุติธรรมใส่ใจ JUSTICE CARE [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 628  
คู่มือยุติธรรม สร้างสุข [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 552  
ยุติธรรมสร้างสูขเชิงรุก \"ศูยน์ยุติธรรมชุมชน\" [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 497  
การประชาสัมพันธ์กฏหมายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 600  
   
 
 
test (22 มี.ค. 2566)    อ่าน 71  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (28 ธ.ค. 2564)    อ่าน 4824  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องรับโอนค่ะ (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 3304  ตอบ 13  
สติ้กเก้อร์ถุงขยะ (30 ก.ค. 2564)    อ่าน 417  ตอบ 1  
สอบถามการจ่ายภาษี ปี 63 ค่ะ (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 876  ตอบ 1  
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
นน 0023.3/ว 4228  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ 16794  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566 (1 ตุลาคม 2566) (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 563  การบริหารงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของ อปท. ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 4223  ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ว 4224  รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.2/ว 3963  การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ว 562  ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือแจ้งปิดโครงการและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ 345 แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 12 และครูดีเด่น ประจำปี 2566 และกรณีต่างๆ ตามมติคณะกรรมการ ม.ท.ศ. (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.2/ว 4157  การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.5/ ว 4214  การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.5/ ว 5213  การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.5/  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.1/ว 561  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ รุ่นที่ 1/2567  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 4163  แนวทางการดำเนินการสำหรับ อปท. ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 4170  ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 4199  การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ยกเว้น อ.สันติสุข และ อ.ทุ่งช้าง)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ว 4174  การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัด อปท. และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 4178  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 4183  ซักซ้อมการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
นน 0023.1/ว 560  รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
   
 


คู่มือการปฏิบัติงานระบบศูนย์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ELE [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 260  


การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 286  
   
 
 
 
 
คู่มือท่องเที่ยวบ้านดอนไชย
สิ่งอำนวยความสะดวก หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านดอนไชย หมูที่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
  
แหนมหมู
หมี่กรอบ
  
 
  ท่านด้องการให้ เทศบาลตำบลกลางเวียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064