หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
เงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน ประจำเดือนธันวาคม 2556 (เงินเข้าวันที่ 28 มกราคม 2557)  [ 4 ก.พ. 2557 ]   
 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (เงินเข้าวันที่ 28 มกราคม 2557)  [ 4 ก.พ. 2557 ]   
 
การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAX ประจำเดือนมกราคม 2557  [ 4 ก.พ. 2557 ]   
 
คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ (อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งฯ)  [ 4 ก.พ. 2557 ]   
 
สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร (ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจฯ)  [ 3 ก.พ. 2557 ]   
 
รายงานการจัดทำแผนอัตรากำลัง  [ 3 ก.พ. 2557 ]   
 
การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (อบต.)  [ 3 ก.พ. 2557 ]   
 
การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ทต. และเทศบาล)  [ 3 ก.พ. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 03/02/57  [ 3 ก.พ. 2557 ]   
 
สำรวจข้อมูลตำแหน่งบริหาร  [ 31 ม.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ยืนยันแผน" (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/57  [ 31 ม.ค. 2557 ]   
 
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5  [ 31 ม.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ให้รายงานภายในวันที่ 31 ม.ค. 57)  [ 31 ม.ค. 2557 ]   
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 สำหรับผู้  [ 31 ม.ค. 2557 ]   
 
นำส่งเงินสรรพสามิตพื้นที่น่าน (เงินเข้าวันที่ 17 ม.ค. 57)  [ 30 ม.ค. 2557 ]   
 
ขอให้ อปท. ในพื้นที่ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม  [ 30 ม.ค. 2557 ]   
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ อปท. (เงินเข้าวันที่ 28 ม.ค. 57)  [ 30 ม.ค. 2557 ]   
 
ประชุมข้อหารือราชการ ทถอ.  [ 29 ม.ค. 2557 ]   
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  [ 29 ม.ค. 2557 ]   
 
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2557  [ 28 ม.ค. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก...     342      343      344     (345)     346      347      348     ....หน้าสุดท้าย >> 391
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064